Shotokan

Karate

Karate

Informatie over wat karate precies is kun je op talloze websites vinden, variërend van de wikipedia-site tot en met de vele websites van allerlei karatescholen. Daarom wijden we daar hier niet nader over uit. Veel interessanter is te weten hoe onze karateschool (Do) is. Wel is het handig te weten dat Karate Do Draaijer de karatestijl Shotokan beoefent. Er zijn namelijk meerdere karatestijlen

Karateschool Draaijer

Karate Do Draaijer te Deventer is een relatief kleine karateschool al verschilt dat wel per jaar; soms zijn er meer leden en soms weer minder. Momenteel zijn er zo’n twintig a dertig leden. De relatief kleine omvang van onze karateschool maakt dat iedereen elkaar vrij goed kent en er sprake is van een hechte groep met een goede sfeer. Respect voor elkaar, zowel voor elkaars karateniveau als ieders verschillende stijl en persoonlijke karakter, zijn kenmerkend. Het sociale karakter van de Karate Do Draaijer komt onder meer tot uiting in het feit dat oudere leden met een hogere graad de sensei Joop regelmatig ondersteunen tijdens de training van de kindergroep. Afhankelijk van de hoeveelheid leden trainen de kinderen en volwassen deels soms samen, maar bij veel leden zijn die groepen normaliter gesplitst.

Snelheid, soepelheid en techniek

Dergelijke oefeningen zijn niet alleen leuk om te doen; ze zorgen er ook voor dat je conditie toeneemt, maar tevens dat je zelfvertrouwen groeit. Je merkt namelijk dat je steeds beter wordt en het voor een ander niet verstandig is om jou zomaar aan te vallen. Het gaat daarbij eigenlijk niet zozeer om kracht, al worden de meesten wel sterker door al de lichamelijke oefeningen. Het gaat in feite meer om snelheid, soepelheid en techniek. Snelheid is belangrijk om een tegenstander snel uit te kunnen schakelen. Soepelheid is van belang omdat dat voor diverse karatetechnieken nodig is, vooral als het gaat om de vele traptechnieken. Sommigen zijn na enkele jaren in staat om een spagaat te doen, iets wat men bij aanvang meestal echt nog niet lukte. Techniek is uiteraard nodig om allerlei stoten en trappen te kunnen geven om tegenstanders uit te kunnen schakelen. De combinatie van snelheid, soepelheid en techniek is kenmerkend voor karate. Leeftijd maakt daarbij niet uit. De leeftijden van onze leden variëren van rond de zeven jaar tot en met zesenvijftig. Er zijn zowel meisjes en vrouwen als jongens en mannen die de lessen volgen.

Get in touch!